Juuresolevalt graafikult on võimalik näha loositud põhinumbrite käitumist viimase 25 loosimise jooksul. Alumine graafik näitab väikseimat loositud numbrit, ülemine suurimat loositud numbrit ning vahepealsed vastavalt 2., 3., 4. ja 5. numbrit.

Idee seisneb ennustamises, kuidas iga joon edasi käitub.

Kas joon liigub üles, alla või jääb samale tasemele?

Kas külgnevad jooned järgivad seda suunda või liiguvad erinevalt?


Idee allikas


Printimisel soovitatav kasutada 'Landscape' asetust. CopyRight kaabakaz